Đại biểu HĐND tỉnh Phú Yên khóa VII
02/11/2016

Đại biểu HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 (Cập nhật từ ngày 08/8/2018)

Đơn vị bầu cử số 1

NGUYỄN THỊ DIỆU THIỀN

Ngày sinh: 16/02/1966

Quê quán: Xã Xuân Long, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.

Nơi ở hiện nay: Số nhà 56/130 Lý Thường Kiệt, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Chức vụ: Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh.

Ông LÊ TẤN HỔ

Ngày sinh: 02/9/1967

Quê quán: Xã Xuân Sơn Bắc, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.

Nơi ở hiện nay: 44 Lý Thường Kiệt, phường 7, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Chức vụ: TUV, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Ông LÊ TRUNG HƯNG

Ngày sinh: 18/6/1968.               

Quê quán: Xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên.

Nơi ở hiện nay: 205 Lê Duẩn, phường 6, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Chức vụ: TUV,  Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên.

 

Đơn vị bầu cử số 2

Ông ĐẶNG CAO KHẢI

Ngày sinh: 15/5/1961.   

Quê quán: Xã Xuân Quang 2, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.

Nơi ở hiện nay: Khu phố Long Hải, phường Xuân Phú, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

Chức vụ: TUV, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Sông Cầu.

LÊ THỊ HOÀNG OANH

Ngày sinh: 08/12/1979.

Quê quán: Xã Xuân Hòa, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

Nơi ở hiện nay: Phường Xuân Thành, Thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

Chức vụ: Trưởng phòng Nội vụ, thị xã Sông Cầu.

Ông NGUYỄN VĂN MINH

Ngày sinh: 15/6/1965.                                

Quê quán: Xã Yên Hồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

Nơi ở hiện nay: Phường 9, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Chức vụ: Đại tá, Chỉ huy trưởng BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh.

 

Đơn vị bầu cử số 3